14 października w Hali Krosno pod balonem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (PSOUU) zorganizowało Turniej Sportowy w ramach zadania - współfinansowanego przez Gminę Miasto Krosno - Promocja zdrowego stylu życia. "Prowadzenie zajęć prozdrowotnych - Sto lat w zdrowiu". W turnieju uczestniczyło ponad 100 osób z terenu miasta Krosna i okolic. Przyjechały drużyny piłkarskie z WTZ Stara Wieś, WTZ PSOUU Koło w Rymanowie, WTZ PSOUU Koło w Haczowie, Środowiskowego Domu Samopomocy z Potoka prowadzonego przez PSOUU Koło w Krośnie, Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 PSOUU Koło w Krośnie. Gospodarzem imprezy był Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Krośnie. Emocji było co nie miara, a momentami, jak na boiskach i trybunach wielkich światowych stadionów. Piłkarze z niepełnosprawnością intelektualną i ich trenerzy swoim zaangażowaniem, walką o piłkę i grą fair play stanowili przykład, w jaki sposób należy podejść do każdego meczu. Po emocjonujących eliminacjach i półfinałach, w finale rzutami karnymi wygrali zawodnicy z WTZ ze Starej Wsi. Gratulujemy im zasłużonego zwycięstwa.