Dzięki uczestnictwu w programie pilotażowym "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" zakupiono profesjonalny sprzęt do terapii Uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie. Pracownia witrażu zyskała ploter, urządzenie do wycinania, rysowania i grawerowania rozmaitych wzorów na płaskich powierzchniach. Sala rehabilitacyjna została doposażona w wioślarz treningowy, zakupiono także tablet wraz z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Dzięki pozyskanym funduszom udało się także zamontować klimatyzację w części budynku, dzięki której w okresie letnim zajęcia i praca w warsztacie będzie odbywała się w dużo bardziej komfortowych warunkach.