Członkowie Samorządu uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie zorganizowali zbiórkę karmy oraz środków czystości na potrzeby schroniska PSY do adopcji JASŁO - podkarpacie. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników, w krótkim czasie zebrano znaczne zapasy żywności dla zwierząt oraz niezbędnych artykułów czyszczących zabezpieczających potrzeby schroniska. Mamy nadzieję na poprawę sytuacji naszych małych przyjaciół.