W dniu 26.03.2024r. Uczestnicy zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie wraz z terapeutami zasiedli do wielkanocnego śniadania. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. O dekoracje stołów zadbały pracownie: dekoracyjna, ceramiczna i ogrodnicza. Natomiast pracownia małej gastronomii oraz cukierniczo- garmażeryjna przygotowały wielkonocne specjały. Ten wspólnie spędzony czas był okazją do rozmów na temat tradycji wielkanocnych obowiązujących w domach Uczestników.