W dniu 16 marca 2023 r. reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie uczestniczyła w XII Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Zawody odbyły się w czystej, sportowej rywalizacji z duchem zasad fair play. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle innych zawodników.