Pani Alina była wieloletnim członkiem naszego Stowarzyszenia, Mamą Łukasza uczestnika zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie. Przez 42 lata codziennie była podporą i wsparciem dla swojego syna, przez 30 odpowiedzialnym i aktywnym członkiem PSONI Koło w Krośnie. Mimo wielu trudnych chwil w życiu zawsze chętna do pomocy.

Pogrążonym w smutku Najbliższym składamy wyrazy współczucia, łącząc się w przeżywaniu tych trudnych dni.

 

Klepsydra Alina Mikosz