14.02.2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Ostatecznie na przedstawicieli społeczności Uczestników wybrano:

 

  • Przewodniczący Samorządu - Beata Drozd
  • Wiceprzewodniczący Samorządu - Andrzej Drebot
  • Skarbnik Samorządu - Justyna Karnasiewicz
  • Sekretarz Samorządu - Agnieszka Zajączkowska
  • Członek Samorządu - Paweł Jamróg
  • Członek Samorządu - Józef Stasiowski

Opiekunem Samorządu jest Pani Aneta Bliźniak Hryń

 

Zadania Samorządu na 2021 r.

  • Zaspokajanie potrzeb społeczności Uczestników w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej w stopniu umożliwiającym przez pandemię
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Warsztatowej;
  • Dbanie o dobre imię i honor Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.